ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.consultant.pdmo.go.th/

กรอกข้อมูลและแนบเอกสารเข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์ ดาวน์โหลดขั้นตอน คลิก

2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลและเอกสารหลักฐานในระบบ

กรณีกรอกข้อมูล/เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบผ่านกล่องข้อความของระบบ/ทางโทรศัพท์/ทางอีเมล เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

3) การชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน

กรณีกรอกข้อมูล/เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ไปชำระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ผ่านทางระบบโทรศัพท์ และอีเมล โดยต้อง download ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมจากในระบบ เพื่อไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย

4) การพิจารณา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบผ่านทางอีเมล โดยมารับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาด้วยตนเอง หรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.consultant.pdmo.go.th/

กรอกข้อมูลและแนบเอกสารเข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์ ดาวน์โหลดขั้นตอน คลิก

2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลและเอกสารหลักฐานในระบบ

กรณีกรอกข้อมูล/เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบผ่านกล่องข้อความของระบบ/ทางโทรศัพท์/ทางอีเมล เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

3) การพิจารณา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบผ่านทางอีเมล

1) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://www.consultant.pdmo.go.th/

กรอกข้อมูลและแนบเอกสารเข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์ ดาวน์โหลดขั้นตอน คลิก

2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลและเอกสารหลักฐานในระบบ

กรณีกรอกข้อมูล/เอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบผ่านกล่องข้อความของระบบ/ทางโทรศัพท์/ทางอีเมล เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

3) การพิจารณา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบผ่านทางอีเมล

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

วิดีโอ
|
รูปภาพ
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
รูปภาพ
ขั้นตอนการเพิ่มเติมผลงานที่ปรึกษา
รูปภาพ
ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม
รูปภาพ
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
รูปภาพ
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
รูปภาพ
ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม
รูปภาพ
กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ซ่อน

ลืมรหัสผ่าน?

การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ที่ปรึกษาอิสระ และที่ปรึกษานิติบุคคล (ประกอบด้วย ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม และองค์กรของรัฐ)

“โปรดเลือกประเภทที่ปรึกษาตามนิติบุคคลของท่าน
มิใช่เลือกประเภทหน่วยงานที่ท่านประสงค์จะไปเป็นคู่สัญญาแต่อย่างใด

หมายเหตุ: เมื่อเลือกที่ปรึกษานิติบุคคลประเภทใดแล้ว หากเลือกไม่ถูกต้อง ท่านต้องกรอกข้อมูล และอัพโหลดเอกสารใหม่ทั้งหมด
กรุณาเลือกประเภทที่ปรึกษา
ต้องการรหัสผ่านใหม่ กรุณาคลิกปุ่มเงื่อนไข
การขอรหัสผ่าน กรอกรายละเอียดและคลิกที่ปุ่ม ลืมรหัสผ่าน
หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ผิดพลาด

ปิด