ลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์

แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร

วันเวลา

วันที่ : 13 สิงหาคม 2562

เวลา : 8.30-16.00 น.

สถานที่

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรม เรดิสัน บูล พลาซ่า สุขุมวิท กรุงเทพฯ

หมายเหตุ : หากมีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเกินจำนวนที่กำหนด ขอให้สิทธิ์แก่ผู้ลงทะเบียนก่อน และขอให้สิทธิ์แก่ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยเข้าร่วมอบรมก่อน