ระบบจับคู่ที่ปรึกษาอัตโนมัติ

FIND THE RIGHT MAN IN THE RIGHT JOB

FIND MAN

ค้นหาที่ปรึกษาตามความต้องการของโครงการภาครัฐและเอกชน

FIND JOB

ค้นหาโครงการตามความสนใจหรือความถนัดของที่ปรึกษา

MATCHING

ระบบจับคู่โครงการกับที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกันแบบอัตโนมัติ

สำหรับสมาชิก

สำหรับผู้ว่าจ้างที่สนใจประกาศโครงการเพื่อหาที่ปรึกษาจากระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ระบบจะทำการจับคู่ที่ปรึกษาให้อัตโนมัติ โดยแสดงผลการจับคู่เป็นเปอร์เซ็นต์ ให้ผู้ว่าจ้างได้พิจารณาตามความเหมาะสมกับโครงการ

สำหรับที่ปรึกษา

ผลการจับคู่ที่ปรึกษาจะปรากฎเฉพาะรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาแล้วเท่านั้น

การใช้งานระบบจับคู่ที่ปรึกษา

รูปภาพ
|
วิดีโอ
|

สมาชิก

ลงทะเบียนเพื่อสร้างโครงการ ระบบจะจับคู่ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคุณ

ที่ปรึกษา

เข้าสู่ระบบเพื่อดูโครงการที่เหมาะสม ระบบจะแสดงผลการจับคู่ให้อัตโนมัติ

สมาชิก

ลงทะเบียนเพื่อสร้างโครงการ ระบบจะจับคู่ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคุณ

ที่ปรึกษา

เข้าสู่ระบบเพื่อดูโครงการที่เหมาะสม ระบบจะแสดงผลการจับคู่ให้อัตโนมัติ

ค้นหาโครงการหรือที่ปรึกษาที่สนใจ

ระบบค้นหาโครงการหรือที่ปรึกษาด้วยตัวคุณเอง

โครงการล่าสุด

ไม่พบข้อมูล