ระบบจับคู่ที่ปรึกษา Mobile Application ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง รองรับการใช้งาน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ที่สนใจประกาศโครงการ และสมาชิกที่ปรึกษา ที่สนใจโครงการที่หน่วยงานต่าง ๆ ประกาศไว้ในระบบ เพื่อสรรหาที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ให้เหมาะสมกับโครงการ โดยระบบจับคู่ที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา แบ่งส่วนผู้ใช้งาน 3 ส่วน

1.สมาชิกหน่วยงานรัฐ และเอกชน
2.สมาชิกที่ปรึกษา
3.ผู้ใช้งานที่ไม่ประสงค์ลงทะเบียน

โดยการเข้าใช้งานระบบผู้ใช้งานจะมีสิทธิการใช้งานระบบตามสิทธิการเข้าใช้งานที่ผู้ใช้งานสมัครเป็นสมาชิกของระบบ เช่น

สมาชิกหน่วยงานรัฐ และเอกชน สามารถประกาศโครงการเพื่อให้ระบบจับคู่ที่ปรึกษาคำนวณการจับคู่ที่ปรึกษาให้เหมาะกับโครงการที่ประกาศตามเงื่อนไขของระบบที่กำหนดไว้ และดูข้อมูลรายละเอียดที่ปรึกษา ค้นหาข้อมูลที่ปรึกษา ค้นหาข้อมูลประกาศโครงการ และได้รับการแจ้งเตือนข้อมูล ข่าวสารต่างๆ จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
สมาชิกที่ปรึกษา สำหรับที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาแล้วสามารถเข้าใช้งานระบบด้วย ชื่อและรหัสผู้ใช้งาน เพื่อเข้าสู่ระบบจับคู่ที่ปรึกษา ระบบจะแสดงผลการคำนวณการจับคู่โครงการที่ประกาศที่เหมาะสมกับที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาสามารถดูข้อมูลรายละเอียดโครงการและสามารถยื่นแสดงความสนใจโครงการ ค้นหาข้อมูลที่ปรึกษา ค้นหาข้อมูลประกาศโครงการ และได้รับการแจ้งเตือนข้อมูล ข่าวสารต่างๆ จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ผู้ใช้งานที่ไม่ประสงค์ลงทะเบียน สามารถค้นหาข้อมูลที่ปรึกษา ค้นหาข้อมูลประกาศโครงการ และได้รับการแจ้งเตือนข้อมูล ข่าวสารต่างๆ จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

ท่านสามารถดาวน์โหลด Application ด้านล่างนี้

ท่านสามารถดูคู่มือการใช้งาน Application โดยการ คลิกที่นี่


ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลด PDF
กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ซ่อน

ลืมรหัสผ่าน?

ต้องการรหัสผ่านใหม่ กรุณาคลิกปุ่มเงื่อนไข
การขอรหัสผ่าน กรอกรายละเอียดและคลิกที่ปุ่ม ลืมรหัสผ่าน

ผิดพลาด

ปิด